کتاب آمریکا

اثر فرانتس کافکا از انتشارات مرکز - مترجم: علی عبداللهی-ادبیات آلمان

آمریکا در ذهن بسیاری از آدم‌ها، سرزمین رویا و خیال است و یا سرزمین تحقق رویاها. ذهن جوان آغشته به رویا و خیال است. این جوان راهی آمریکا می‌شود تا به آرزوهای خود جامه‌ی عمل بپوشاند. اما آن‌چه اتفاق می‌افتد آمریکای کافکاست، نه آن آمریکای خیالی، رویای خوش به کابوسی بدل می‌شود.


خرید کتاب آمریکا
جستجوی کتاب آمریکا در گودریدز

معرفی کتاب آمریکا از نگاه کاربران
امریکا(مفقودالاثر) ترجمه علی اصغر حداد نشرماهی
مفقودالاثر واریاسیونی است از یک طرح کلی منسجم متشکل از اغوا، خطا، بازخواست و محکومیت. شخصیتهای این رمان عبارتند از کارل روسمن و در کنار او شخصیتی پدرسالار و سلطه جو و زنانی اغواگر. هر یک از اپیزودهای رمان تاییدی است بر یک خطا که در مفقودالاثر هم مانند محاکمه یا حکم وقوع آن مسلم و انکارناپذیر است.

مشاهده لینک اصلی
دو بار کتاب را خوانده ام سالها پیش
البته بار اول نیمه تمام ماند حالا چیزی که از آن به یاد
دارم سفری کافکایی و تلخ است بر فراز دریا
به نظرم قصر بهترین کار کافکا هست و این کتاب
یکجور اوج فضاسازی قصر را دارد که
دیگر دسترسی ناپذیر شده است.... البته نویسنده را گریزی
نیست و کسی که میپرد به اوج میرسد اما برای خواننده ای
مثل من کمی درک این اوج
سخت است و خوب یکی با رمانی مانند قصر ارتباط
برقرار میکند ولی با کار دیگری از همان نویسنده نه.... فکر کنم این کتاب جز
کارهای متاخر کافکا و نیمه تمام هم هست

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب آمریکا


 کتاب انسان برای خویشتن
 کتاب ویروس
 کتاب هنر گوش دادن
 کتاب بی حسی موضعی
 کتاب محاکمه
 کتاب غروب بتان