کتاب اسناد بین الملل اول

اثر کارل مارکس از انتشارات هرمس - مترجم: صالح نجفی-ادبیات آلمان

این اثر ترجمه ی بخشی از کتاب اصلی است و برخی از اسناد بین الملل اول از جمله گزارش به کنگره بروکسل، بازل و لاهه و نیز برخی سخنرانی های کارل مارکس را شامل می شود.


خرید کتاب اسناد بین الملل اول
جستجوی کتاب اسناد بین الملل اول در گودریدز

معرفی کتاب اسناد بین الملل اول از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب اسناد بین الملل اول


 کتاب پندهای سورائو
 کتاب روانشناسی زنان
 کتاب دو مسئله بنیادین اخلاق
 کتاب واپسین شطحیات
 کتاب کفچه ماهی
 کتاب جهانی شدن و آینده دموکراسی