کتاب تا زمانی که

اثر هاینریش بل از انتشارات نیلوفر - مترجم: کامران جمالی-ادبیات آلمان

نویسنده داستان کوتاه به سبب قالبی که برای بیان برگزیده است اجبارا از امکانات نیمه‌هنری که در بافت‌های بی‌شمار رمان و نوول مجاز است صرف‌نظر می‌کند. اگر قرار باشد که در چند صفحه پیامی تکان‌دهنده عرضه شود و واکنش لازم را در خواننده به وجود آورد این پیام باید مانند آتشی باشد که بدون به وجود اوردن خاکستر بسوزد. از این لحاظ داستان کوتاه با شعر قابل قیاس است؛


خرید کتاب تا زمانی که
جستجوی کتاب تا زمانی که در گودریدز

معرفی کتاب تا زمانی که از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب تا زمانی که


 کتاب دانش پدیدارشناسی روح
 کتاب قطار به موقع رسید
 کتاب خویشاوندی های اختیاری
 کتاب روانشناسی زنان
 کتاب آسمان خیس
 کتاب آسمان خیس