کتاب تبارشناسی اخلاق

اثر فردریش نیچه از انتشارات آگاه - مترجم: داریوش آشوری-ادبیات آلمان

تبارشناسی اخلاق از جمله آخرین نوشته‌های نیچه است که دو سالی پیش از فروپاشیدن ذهن آتش‌فشانش نوشته است. این کتاب، همچون بسیاری از آثار نیچه، بسیار شتابان نوشته شده است. وی آن را در بیست روز، در ماه ژوئنِ ۱۸۸۷، نوشته و کتاب در نوامبرِ ۱۸۸۷منتشر شده است. این کتاب یک «جدل‌نامه» است. نیچه این کتاب را پس از فراسوی نیک و بد نوشته، و در نامه‌ای، هدفِ آن را روشن کردنِ چند «اصلِ بنیادیِ» آن کتابِ بدفهمیده‌شده، فراسوی نیک و بد، می‌داند. وی می‌خواهد در این کتاب چند نکته‌ی اساسی را که در آن کتاب به اجمال آمده، روشن و کامل کند و نقشِ «آزاده‌جانی» را در آن بازگوید، و آن‌چه را که در آخرین بخشِ «فراسوی نیک و بد به نرمی گفته است با طنینی تند و انگیزاننده شرح کند و سنجش‌گریِ اخلاق را به اوجِ خود برساند».


خرید کتاب تبارشناسی اخلاق
جستجوی کتاب تبارشناسی اخلاق در گودریدز

معرفی کتاب تبارشناسی اخلاق از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب تبارشناسی اخلاق


 کتاب جهان همچون اراده و تصور
 کتاب رنج دلدادگی
 کتاب سودمندی و ناسودمندی تاریخ برای زندگی
 کتاب آیا انسان پیروز خواهد شد
 کتاب خودکاوی
 کتاب هنر گوش دادن