کتاب جهان و تاملات فیلسوف

اثر آرتور شوپنهاور از انتشارات مرکز - مترجم: رضا ولی یاری-ادبیات آلمان

پانزده مقاله که از آثار شوپنهاور برگزیده شده و در این مجموعه گرد آمده‌اند در دو بخش تنظیم شده‌اند. بخش اول طرحی اجمالی از کلیت نظام و بینش فلسفی شوپنهاور و دیدگاه‌های او در کتاب پرآوازه‌ی جهان همچون اراده و تصور و مسایلی چون عشق و رستگاری و جاودانگی و عبث بودن وجود به دست می‌دهد و در دفتر دوم نظرات فیلسوف درباره‌ی مضامینی چون نویسندگی و مطالعه و نبوغ و شیوه‌ی صحیح اندیشه‌ورزی آمده است.


خرید کتاب جهان و تاملات فیلسوف
جستجوی کتاب جهان و تاملات فیلسوف در گودریدز

معرفی کتاب جهان و تاملات فیلسوف از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب جهان و تاملات فیلسوف


 کتاب بحران روانکاوی
 کتاب کوه جادو
 کتاب میرایی
 کتاب متعلقات و ملحقات
 کتاب اصل بنیاد
 کتاب رنج های ورتر جوان