کتاب دهلیزهای رستگاری

اثر والتر بنیامین از انتشارات نشر چشمه - مترجم: صابر دشت آرا-ادبیات آلمان

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های تفکر مدرن به جنبه‌ی معرفت‌شناسانه‌ی آن مربوط می‌شود. متفکران مدرن خود را ناگزیر از آن می‌دیدند که پیش از توصیف و تبیین جهان بیرونی، تجربه‌ی خود از جهان را مورد‌مطالعه قرار دهند و به این ترتیب، راه‌های به دست آوردنِ معرفت را بر خودِ معرفت تقدم دهند. والتر بنیامین نیز در آثار خود از اهمیت معرفت‌شناسی غافل نبوده است. شاهد این نکته را می‌توان در «درباره‌ی برنامه‌ی فلسفه‌ی آینده» بازجست؛ در این مقاله، بنیامین به بررسی پروژه‌ی معرفت‌شناسانه‌ی کانت پرداخته و می‌کوشد تا راهی برای فراتر رفتن از تجربه‌ی کانتی پیدا کند. گذشته از این، دغدغه‌های معرفت‌شناسانه‌ی بنیامین در پس بسیاری از مطالعات ادبی او نیز به چشم می‌آید؛ نمونه‌ی بارز این امر در مقدمه‌ی کتاب خاستگاه تراوئراشپیل آلمانی دیده می‌شود، مقدمه‌ای که «پیش‌درآمد معرفتی ـ انتقادی» نام گرفته است.
در کتاب حاضر تلاش شده تا با گردآوری مقالاتی از این دست، نسبت تفکر بنیامین با معرفت‌شناسی روشن‌ترشود تا شاید از این رهگذر، فهم آرای عمومی‌تر او نیز تسهیل شود.


خرید کتاب دهلیزهای رستگاری
جستجوی کتاب دهلیزهای رستگاری در گودریدز

معرفی کتاب دهلیزهای رستگاری از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب دهلیزهای رستگاری


 کتاب سودمندی و ناسودمندی تاریخ برای زندگی
 کتاب روانکاوی و دین
 کتاب راهنمای مدیر در مدیریت بحران
 کتاب روانکاوی و ذن بودیسم
 کتاب تشکل جهان تاریخی در علوم انسانی
 کتاب هیجدهم برومر لوئی بناپارت