کتاب رنج های ورتر جوان

اثر یوهان ولفگانگ فون گوته از انتشارات ماهی - مترجم: محمود حدادی-ادبیات آلمان

بخش نخست رمان رنج‌های ورتر جوان، در قالب نامه است، و بخش دوم ترکیبی از نامه‌ها و گزارش گردآورنده‌ی این نامه‌ها. این اثر پس از گذشت بیش از دو قرن هنوز هم از محبوب‌ترین آثار ادبیات جهان است، زیرا نویسنده در آن، روح عصیان‌گر دوره‌ی ادبی طوفان و طغیان را به خوبی نشان می‌دهد.
داستان مربوط به نجیب زاده‌ای است که در دهکده‌ای کوچک مستقر می‌شود و دل در گرو عشق دوشیزه‌ای بسیار پاک و خوبرو به نام شارلوته می‌نهد که او نیز احساسات لطیف عاشقانه مرد جوان را پاسخگو است .آنها پیوسته به دیدار یک دیگر می‌شتابند اما ورتر نمی‌داند که دوشیزه جوان مسئولیت مراقبت از خواهران و برادران جوان‌تر خویش را دارد ;زیرا مادرشان از دنیا رخت بر بسته است ;از این رو, او با مردی منطقی و بسیار درخور اطمینان نامزد است .ورتر برای چندی از آن جا دور می‌شود اما طاقت نمی‌آورد ...


خرید کتاب رنج های ورتر جوان
جستجوی کتاب رنج های ورتر جوان در گودریدز

معرفی کتاب رنج های ورتر جوان از نگاه کاربران
نمیدانم که چطور باید بیان کنم که چقدر برایم مورد علاقه بود.
جای جای کتاب در روح ورتر (گوته) غرق می شدم..
اونقدر جمله های قشنگی داشت و یک سری حالات درونی را خوب و زیبا توصیف کرده بود که حد نداشت.
و حتی امروز کتاب را به مدرسه بردم تا یک تکه هایی را برای دوستانم بخوانم و با هم فغان کنیم ...
البته از ترجمه ی خیلی خوبش هم نگذریم، که واقعا باعث لذت من بود :)
آن جستار انتهای کتاب به نام @طبیعت@ و نقد توماس مان هم که جای خودش را دارد!
آقای گوته. دوستت دارم.
-
خواندنش در این روزهای غمگین و پرکار من، تسلی بخش خاطرم بود.

مشاهده لینک اصلی
+++
... اگر بپرسی آدم های این جا چه جوری اند، می گویم مثل همه جای دیگر! نسل و نژاد آدمی راستی که از یک قالب و قماش است. بیش تر وقتشان را صرف گذران زندگی شان می کنند و آن اندک فرصتی که برایشان به جا می ماند، چنان به وحشتشان می اندازد که با هر وسیله و ابزاری از پی دفع و کشتن اش برمی آیند. آه از این سرشت آدم ها!<<
+++

@ورتر@ جوانی تحصیلکرده است که برای استراحت به دهکده ایی سفر کرده و در آن جا با دوستش @ویلهلم@ نامه نگاری می کند و از اتفاقات و افکارش برایش می نویسد و خواننده از طریق همین نامه هاست که با روحیات عمیق ورتر آشنا می شود...
رنج های ورتر جوان@ رمانی است عاشقانه و تراژیک از @گوته@ که من ترجمه @محمود حدادی@ که توسط @نشر ماهی@ چاپ شده رو خوندم@.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب رنج های ورتر جوان


 کتاب عاشقانه های فریدریش نیچه : زرتشت و عاشق
 کتاب مرد است و قتلش، آقا کمال!
 کتاب تو نباید بکشی
 کتاب گرگ بیابان
 کتاب آدمی با دیگران
 کتاب از نوشتن