کتاب شعر، زبان و اندیشه رهایی

اثر مارتین هایدگر از انتشارات مولی - مترجم: عباس منوچهری-ادبیات آلمان
خرید کتاب شعر، زبان و اندیشه رهایی
جستجوی کتاب شعر، زبان و اندیشه رهایی در گودریدز

معرفی کتاب شعر، زبان و اندیشه رهایی از نگاه کاربران
کاملا یکی از هائیدگرها بهترین کار می کند در ابتدا، خواندن قطعات خاص (منبع کار هنر، چیز و زبان) از کتاب برای کلاس های فلسفه چند برای بزرگ من؛ با این حال، پس از انجام این کار، تصمیم گرفتم کتاب را به طور کامل بخوانم. من خوشحالم که انجام دادم فرض می کنم می توان گفت که آنها واقعا در یک سفر فلسفی هستند و اگر هایدگر خواندن لذت بخش باشد.

مشاهده لینک اصلی
به این ترتیب من خودم را از هر گونه گناه بیش از پایان دادن به این کتاب آزاد.

مشاهده لینک اصلی
در حالی که خواندن دکمه های مناقصه استین را در کنار ساختار ثبت نام Derrida و Play، شعر هائیدگر، زبان، اندیشه متن بسیار مناسب برای ادامه تحصیل در مورد هدف شعر بود و هدف زبان و فردی کلمه به طور کلی هیدگر به طور مکرر در سراسر کتاب اشاره می کند، \"کار\" و \"کار بودن\" کار و انواع مختلف \"دوباره\"، من را به سوال مرکز \"مهاجرت نامشهود\"، \"بی اعتنایی\" چیز، â € و ایده نزدیک شدن به کلمه â € œ بدون هر گونه قبل از تصورات. â € تاکید بر اجازه دادن به جسم بی تاثیر است و به جای تحمیل بر آن، آن باید ¡¡¡Â                                        ، یک نقطه جالب به خصوص در زمینه پدیده شناسی است. زبان شناسان مدرن و نویسندگان مدرنیستی غالبا روی چنین نامحدودی تمرکز می کنند، گرچه اغلب به نوعی امیدواری دست می زنند. تنها می توان تصور کرد که آیا چنین تفکر غیرواقعی و چنین توجه به ماهیت، «چیزی که همیشه به عنوان نیروی تعیین کننده موجود است»، به وضوح از متن خارج می شود. این گفته می شود که من این کتاب را به عنوان یک راهنمای آموزشی برای شعر و هنر توصیه می کنم! قبل از خواندن این، قطعا به خواندن برخی از پدیده شناسی و مدل های زبانی کمک می کند. من مطمئن هستم که من به سختی سطح چیزها را درک کردم. البته به ذکر است، البته باید با نازیسم هایدگر همکاری کرد. اگر چه همیشه یک سوال است که آیا باید از نویسنده جدا شود، باورهای سیاسی اش قطعا شور و شوق اولیه من را نسبت به متن کاهش می دهد.

مشاهده لینک اصلی
این یک طراوت بود. آنچه که واقعا در مورد هایدگر می خواهم، توانایی اوست تا تعاریف جدیدی را به دست بیاورم و به آنها بچسبم. با وجودی که او معمولا با نازیسم مرتبط است، من فکر می کنم که مردم تمایل دارند فراموش کنند که پشت سر این نام، یک میراث کل فلسفه است که هدف آن شناسایی حقیقت است که ما معمولا آن را نمی بینیم. اما چیزی که من متوجه می شوم این است که هایدگر با وجود بودن بسیار مبهم بوده است، شاید تفکرش را بکشاند. من می دانم که هسته فلسفه او در اطراف وجود است، اما اگر او قرار دادن وجود یک زمینه پدیده شناسی و نه یک فرانسوی، شاید او نمی خواهد خود را در تلاش کور از دست داده است که هدف آن پیدا کردن موجود بودن برای ما قابل دسترسی نیست. با این حال، این مقالات برای گفتن بسیار مفید است. و این کتاب را برای هرکسی که جرأت می کند هنجارها را مورد سوال قرار دهد.

مشاهده لینک اصلی
ترجمه هافستادر قادر به ترجمه این مقالات فوق العاده ای از هایدگر این را یکی از کتاب های ضروری فلسفه قرن بیستم می کند. این مجموعه به ویژه نشان دهنده Heideggers نوبه خود به هنر و شعر، به ویژه در منبع شگفت انگیز پیچیده خود را از اثر هنری و شاعرانه مرد ساکن است. چیز یک مقاله قابل توجه در توصیف Heideggers از بسته شدن فاصله در مدرنیته، و همچنین مشاهدات پدیدارشناسی خود را از رابطه بین اشیاء و جهان است. این یک نمایش عالی از فلسفه Heideggers از زبان است، و Hofstader ترجمه کرده به خوبی، حتی اگر ترجمه از هولدرلین کمی بیش از حد محتاط هستند.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب شعر، زبان و اندیشه رهایی


 کتاب انقلاب امید
 کتاب مانیفست کمونیست
 کتاب کودکان هم غیر نظامی هستند
 کتاب هنر همیشه بر حق بودن
 کتاب فیل
 کتاب پابرهنه ها تمرین انقلاب می کنند