کتاب مسخ

اثر فرانتس کافکا از انتشارات مجید (به سخن) - مترجم: صادق هدایت-ادبیات آلمان

کتاب در قطع جیبی و شامل داستان های زیر است
مسخ
گراکوس شکارچی
شمشیر
در کنیسه ما

از متن پست کتاب: نویسندگان کمیابی هستند که برای نخستین بار ، سبک و فکر و موضوع تازه ای را به میان میکشند ،به خصوص معنی جدید می آورند که پیش از آنها وجود نداشته است. کافکا یکی از هنرمندترین نویسندگان این دسته به شمار می آید. خواننده ای که با دنیای کافکا سر و کار پیدا میکند، در حالی که خرد و خیره شده، به سویش کشیده میشود. همین که از آستانه دنیایش گذشت، تأثیر آن را در زندگی خود حس میکند و پی میبرد که دنیا آن قدر هم بن بست نبوده است


خرید کتاب مسخ
جستجوی کتاب مسخ در گودریدز

معرفی کتاب مسخ از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب مسخ


 کتاب آبروی از دست رفته کاترینا بلوم
 کتاب بر گام خرچنگ
 کتاب خویشاوندی های اختیاری
 کتاب بودنبروک ها (زوال یک خاندان)
 کتاب چه باشد آن چه خوانندش تفکر
 کتاب اگنس