کتاب مفاهیم اساسی جامعه شناسی

اثر ماکس وبر از انتشارات شباهنگ - مترجم: احمد صدارتی-ادبیات آلمان

مفاهیم اساسی جامعه شناسی بخشی از مجکوعه بزرگ اقتصاد و جامعه اثر ماکس وبر است که سچر آن را به خاطر اهمیت ویژه اش جداگانه به زبان انگلیسی برگرداند و ترجمه فارسی نیز از روی همان صورت گرفته است


خرید کتاب مفاهیم اساسی جامعه شناسی
جستجوی کتاب مفاهیم اساسی جامعه شناسی در گودریدز

معرفی کتاب مفاهیم اساسی جامعه شناسی از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب مفاهیم اساسی جامعه شناسی


 کتاب ماکس وبر و جامعه شناسی شناخت
 کتاب انقلاب امید
 کتاب مقبره دار...و مرگ
 کتاب آبروی از دست رفته کاترینا بلوم
 کتاب دایره گچی قفقازی
 کتاب حلزون ها به زمان می بازند