کتاب میرایی

اثر گونتر گراس از انتشارات کتاب کوله پشتی - مترجم: سارا کیان راد-ادبیات آلمان

Grass, an acclaimed, controversial German novelist and 1999 Nobel Prize winner for literature, devotes his final work to a thoughtful, uncompromising meditation on death and aging. Grass, who died after a sudden illness in 2015, was clearly already thinking of his own mortality when he wrote this book. The text is a mix of prose and poetry, interspersed with black-and-white sketches that display his less heralded talent for drawing. In reminiscences of his boyhood and musings on the mundane (his smoking pipes, food, letter-writing), he describes loss, change, and memory with a combination of melancholy and wit, and occasionally with defiance.


خرید کتاب میرایی
جستجوی کتاب میرایی در گودریدز

معرفی کتاب میرایی از نگاه کاربران
فوق العاده به خوبی نوشته شده است، اما ارزش برای خواندن بیشتر از بازخوانی نویسندگان از کارهای گذشته و آخرین شانس برای شنیدن صدای منحصر به فرد خود را، از محتوای خود را در خود.

مشاهده لینک اصلی
â € œSomeone، به خوبی، توصیه می کند که من تا زمانی که من دست من را تکان ندهید پایان دهید.

مشاهده لینک اصلی
خواندن آخرین کلمات او لذت بخش بود. راه او توضیح دادن پیر شدن و آماده شدن به مرگ، شعر نامرئی بود.

مشاهده لینک اصلی
صادقانه فکر میکنم خیلی سخت است

مشاهده لینک اصلی
مجموعه ای از نقشه ها، اشعار و متون کوتاه در مورد Günter با آخرین مراحل زندگی خود، غرق در افکار در مورد مرگ، زمان و سودا از یک زندگی بود که پایان خود نزدیک، تا زمانی که آن را با برخی غالب احساس موضوع است آلوده نیازی همیشه خواندن جالبی است. بسیاری از نقاشی ها وجود دارد، گرچه من برای آنها اهمیت زیادی نداشتم، و نیمه اول کتاب خیلی آرام است، احساس تقریبا مثل رامبلی های تصادفی ملودی با اتصال ظریف و بازیگوش بین آنها، اما نیمه دوم را انتخاب می کند به طرز شگفت انگیزی زمانی که او به وضوح با احساسات خود به طور مجدد ارتباط برقرار می کند و اجازه می دهد تا یک رویکرد شخصی تر، اضافه کردن عمق به آخرین پروژه خود را و آن را بیشتر قابل قبول در همان زمان. این فرایند نیز بسیار جالب بود، زیرا ارتباط قابل بازی هنوز تا انتها وجود دارد.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب میرایی


 کتاب سودمندی و ناسودمندی تاریخ برای زندگی
 کتاب اراده قدرت
 کتاب لودویگ فوئرباخ و ایدئولوژی آلمانی
 کتاب کانت درسهای فلسفه اخلاق
 کتاب مانیفست کمونیست
 کتاب سیذارتا