کتاب هیجدهم برومر لوئی بناپارت

اثر کارل مارکس از انتشارات مرکز - مترجم: باقر پرهام-ادبیات آلمان

کتاب هيجدهم برومر لويي بناپارت يکي از نوشته هاي تحليلي مارکس درباره ي کودتاي 1851 لويي بناپارت است. او با ارائه ي سه دوره متفاوت يعني فوريه, دوره ي تأسيس جمهوري و مجلس موسسان و دوره ي جمهوري مبتني بر قانون که حوادثي را که بين سالهاي 1848 تا 1849 اتفاق مي افتد در غالب رابطه توده و نظام حکومتي مورد بررسي قرار مي دهد, که در نهايت به کودتا و امپراتوري ناپلئون مي رسد.


خرید کتاب هیجدهم برومر لوئی بناپارت
جستجوی کتاب هیجدهم برومر لوئی بناپارت در گودریدز

معرفی کتاب هیجدهم برومر لوئی بناپارت از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب هیجدهم برومر لوئی بناپارت


 کتاب ماموریت
 کتاب خروج از هنرمند گرسنگی/هنرمند گرسنگی
 کتاب داستان های کوتاه کافکا
 کتاب مهندسی ژنتیک و آینده سرشت انسان
 کتاب شوپنهاور و نیچه
 کتاب بحران روانکاوی