سال نشر: 1388

نویسنده در این کتاب به مبانی ترجمه با نظر به زبان آلمانی پرداخته است


خرید کتاب پانزده گفتار در باب ترجمه
جستجوی کتاب پانزده گفتار در باب ترجمه در گودریدز

معرفی کتاب پانزده گفتار در باب ترجمه از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب پانزده گفتار در باب ترجمه


 کتاب آیا انسان پیروز خواهد شد
 کتاب ماه و اقمار منظومه شمسی
 کتاب محاکمه
 کتاب فیزیک نوین
 کتاب محاکمه ژان دارک در روان
 کتاب دام گستر