کتاب پزشک دهکده

اثر فرانتس کافکا از انتشارات اشاره - مترجم: کامل روزدار-ادبیات آلمان

The story opens on a cold winter night, when a country doctor is getting ready to undertake a long journey to visit a seriously ill patient. Before he is able to depart, he encounters several problems. His horse died the night before and no one in the village is willing to land him another one. As the angry doctor kicks at the door of the pigsty, an unknown man appears inside. The mysterious man offers the doctor pair of horses and prepares the carriage. however, the horses are out of his control and gallop towards the assigned destination.


خرید کتاب پزشک دهکده
جستجوی کتاب پزشک دهکده در گودریدز

معرفی کتاب پزشک دهکده از نگاه کاربران
کتاب مجوعه ای از قطعات ادبی است تا داستان کوتاه. قطعه ی آخر و قتل برادر را بیشتر از بقیه دوست داشتم قطعه یا داستان آخر گزارش برای اعضای آکادمی نام داشت که نمادین و سمبلیک در باب عدم درک نوشته های کافکا در زمان خودش است.

مشاهده لینک اصلی
مجموعه چند داستان کوچک ناپیوسته اما معمولا با یک درون مایه مشترک
به گفته آقای فرامرز بهزاد، کافکا زمانی این داستانهای کوتاه را خلق کرده که در اوج خلاقیت بوده
و باز به گفته آقای بهزاد چندان در بند تفسیر داستانها نباشید و اگر پی به مفهومی از داستان نبردید، ناامید نباشید حتی مفسران چیره دست هم نتوانستند مفهوم اصلی برخی داستانها را کشف کنند

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب پزشک دهکده


 کتاب نقد قوه حکم
 کتاب قرار ملاقات
 کتاب هایدگر
 کتاب چنین گفت زرتشت
 کتاب ترس و نکبت رایش سوم
 کتاب ذات فلسفه