کتاب پندهای سورائو

اثر فرانتس کافکا از انتشارات یوبان - مترجم: مهدی آذری-ادبیات آلمان

After he was diagnosed with tuberculosis in August 1917, in order to recover, Kafka moved for a few months to the Bohemian village of Zürau, where his sister Ottla worked on the farm of her brother-in-law Hermann. He felt very comfortable there and later described his time there as perhaps the best in his life, probably because he had no responsibilities to work, parents and women.[1] Kafka had decided not to do literary work there.[2] However, he kept diaries and Oktavhefte. From the notes in these books Kafka extracted 109 numbered pieces of text on Zettel, single pieces of paper in no given order.


خرید کتاب پندهای سورائو
جستجوی کتاب پندهای سورائو در گودریدز

معرفی کتاب پندهای سورائو از نگاه کاربران
قطعاتی کوتاه که در سال‌های 1917 و 1918 هنگام اقامت فرانتس کافکا در خانه خواهرش به علت بیماری سل، نوشته شده‌اند. برای من نزدیکی لحن کافکا به سور کرکگور جالب بود: «تو تمرین هستی...تو وظیفه هستی...نه دانش‌آموزی هرجایی...»ه بیش از هر داستانی کافکا در این قطعات با مسائل مربوط به ایمان و امید و رنج و -هرچند مبهم اما پررنگ- خدا دست به گریبان است. «از نقطه‌ای به بعد، بازگشتی در کار نیست. این همان نقطه‌ای است که باید به آن رسید»ه اینجا مسئله دگردیسی(مسخ) صرف است. اما سوسک شدن یا پروانه شدن در جای دیگری بیان می‌شود. کافکا به انسان در تمام ابعاد زندگی مدرنش پرداخته است، در این قطعات به انسان از حیث الهیات نظر انداخته است.ه تنها یک گناه کبیره وجود دارد: @بی حوصلگی@.ه

مشاهده لینک اصلی
جاده بی پایان است، نه میان بری هست و نه مسیر فرعی، و با این حال هر کس با شتابزدگی ی کودکانه اش در آن پا می گذارد .@ باید این راه لعنتی را هم طی کنی، از آن معاف نمی شوی.

کلاغ ها اصرار دارند که فقط یک کلاغ برای نابوی بهشت کافی ست. بی تردید راست است، اما چیزی بر ضد بهشت نمی گوید، زیرا بهشت فقط شیوه ی دیگری برای ابراز این است: محالیت کلاغ ها.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب پندهای سورائو


 کتاب اتفاق
 کتاب مسخ
 کتاب دیوان شرقی
 کتاب در حال کندن پوست پیاز
 کتاب انقلاب امید
 کتاب سیذارتا