کتاب کفچه ماهی

اثر گونتر گراس از انتشارات فردوس - مترجم: عبدالرحمن صدریه-ادبیات آلمان

The Flounder (German: Der Butt) is a 1977 novel by the German writer Günter Grass. It is loosely based on the fairy tale The Fisherman and His Wife. It all begins in the Stone Age, when a talking fish is caught by a fisherman at the very spot where millennia later Grasss home town, Danzig, will arise. Like the fish, the fisherman is immortal, and down through the ages they move together. As Grass blends his ingredients into a powerful brew, he shows himself at the peak of his linguistic inventiveness.


خرید کتاب کفچه ماهی
جستجوی کتاب کفچه ماهی در گودریدز

معرفی کتاب کفچه ماهی از نگاه کاربران
بهترین رمان یکی است که ظاهر می شود زمانی که شما فکر می کنید یک رمان دیگر امکان پذیر نیست. بهترین رمان چیزی است که باعث می شود از شما بپرسید - آیا این امکان وجود دارد که یکی از اینها را بنویسید؟ Flouder قطعا بهترین رمان در این قرن است. احتمالا توسط قلع درام پوشیده شده است، اما من احساس می کنم به عنوان یک رمان Flounder باید جای خود را در میان بزرگترین رمان که تا به حال نوشته شده است. چرا؟ آن را بخوانید و خودتان را پیدا کنید!

مشاهده لینک اصلی
من متوجه شدم که من در تمام این پریدن اضافی که در این رمان کاملا راضی نیستم، بسیار خوب نیستم. من نیز تنها از طریق چهارم کتاب اول آن را انجام دادم. این اولین خوک من است، و قطعا آخرین من نیست. من مانند رمان های دیگرم احساس می کنم که خیلی شنیده ام که می توانم این عشق را از بین ببرم - و یا از کار متناقض آن متنفرم.

مشاهده لینک اصلی
من در مورد این کتاب در مورد چهارم از طریق راه افتادم. من حدس می زنم که فلج من را دوست نداشت یا مبارزه حماسی بین مرد و زن. شاید وقتی من در یک فرایند کاملا متفاوت از ذهن، یک ضربه دیگر به من بدهد.

مشاهده لینک اصلی
شما می گویید: یک بررسی جامع از سیاست های جنسیتی با استفاده از استفاده های جالبی از سیاست های غذایی به عنوان یک استعاره، به طور منظم بافته شده است. من می گویم: یک رمان بی عاطفه ای در مورد یک انسداد انسان با سیب زمینی.

مشاهده لینک اصلی
مشکل، خسته کننده، ناخوشایند و فوق العاده غیر ضروری است. معادل ادبی بودن مجبور به خوردن یک کاسه بزرگ از قطره موش. من برای فصل هشتم یک استثناء می دهم که واقعا خیلی خوب است.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب کفچه ماهی


 کتاب عقاید یک دلقک
 کتاب فاوست
 کتاب رنج های ورتر جوان
 کتاب جامعه سالم
 کتاب هنر رنجاندن
 کتاب در حال کندن پوست پیاز