بهترین های ادبیات آلمان

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات آلمان و نویسندگان آلمانی
 کتاب رنج دلدادگی

کتاب رنج دلدادگی

اثر تئودور فونتانه از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه


 کتاب بی بازگشت

کتاب بی بازگشت

اثر تئودور فونتانه از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه


 کتاب او بازگشته است

کتاب او بازگشته است

اثر تیمور ورمش از انتشارات نگاه


 کتاب راهزنان و توطئه فیسکو

کتاب راهزنان و توطئه فیسکو

اثر یوهان کریستوف فریدریش فون شیلر از انتشارات علمی و فرهنگی


 کتاب عروسک کافکا

کتاب عروسک کافکا

اثر گرت اشنایدر از انتشارات فرهنگ نشر نو


 کتاب شهر در گذر زمان

کتاب شهر در گذر زمان

اثر ماکس وبر از انتشارات شرکت سهامی انتشار


 کتاب ماکس وبر و جامعه شناسی شناخت

کتاب ماکس وبر و جامعه شناسی شناخت

اثر ماکس وبر از انتشارات قطره


 کتاب مفاهیم اساسی جامعه شناسی

کتاب مفاهیم اساسی جامعه شناسی

اثر ماکس وبر از انتشارات شباهنگ


 کتاب علوم اجتماعی 1

کتاب علوم اجتماعی 1

اثر ماکس وبر از انتشارات جامی


 کتاب دانشمند و سیاستمدار

کتاب دانشمند و سیاستمدار

اثر ماکس وبر از انتشارات علم